2024. május 24., péntek - Eszter, Eliza
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Kitüntetési Szabályzat 2018 -
Magyar Természetjáró Szövetség

Kitüntetési Szabályzat 2018 -

SZABÁLYZAT A MTSZ KITÜNTETÉSEINEK, ILLETVE AZ ARANYJELVÉNYES TÚRAVEZETŐ CÍM ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

A szabályzatot a MTSZ Elnöksége 2017. november 23-i ülésén jóváhagyta.
Hatályba lépésének időpontja: 2018. január 1.

I.    TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK (= REGISZTRÁLT MTSZ TAGSZERVEZETI TAGOKNAK) ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ÉS FELTÉTELEI:

•    Az alább felsorolt kitüntetéseket csak a MTSZ valamely tagszervezetében érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek nyerhetik el! A MTSZ érvényes tagsági jogviszonyával nem rendelkező szervezetek tagjai ki vannak zárva a tagszervezeti tagoknak adományozható kitüntetésekből. Számukra a jelen szabályzat IV. fejezetében leírtak szerint adományozható kitüntetés.
•    A kitüntetésekre MTSZ tagszervezetek tehetnek javaslatot. A javaslattételhez szükséges egy második MTSZ tagszervezet támogatása is. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha az egyik ajánló szervezet a MTSZ budapesti vagy a területileg illetékes megyei szövetsége.
•    A kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, mely a MTSZ központjában, valamint a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be, illetve letölthető a MTSZ honlapjáról. A kitüntetési javaslat beküldhető csak postai vagy postai és elektronikus formában. Az elektronikus formában a számítógéppel/kézzel kitöltött, aláírt és lepecsételt dokumentumot visszaszkennelve pdf formátumban kell beküldeni az info (kukac) termeszetjaro (pont) hu email címre. Postacím: MTSZ Kitüntetési és Minősítési Szakbizottság, 1244. Budapest, Pf.: 846.
•    A kitüntetési javaslatok elkészítésekor a kritériumok közt szereplő tevékenységeket pontokba szedve, konkrétan kell az előterjesztőnek felsorolnia, mert a bírálók a konkrétumokat nem tartalmazó általánosságban megfogalmazott méltatásokat figyelmen kívül hagyják!
•    Határidők: A kitüntetési javaslatokat a MTSZ központjába kell beküldeni minden év január 1-től április 30-ig. Szükség esetén a bíráló bizottság a felterjesztéseket 15 napon belül (május 15-ig) visszaküldheti hiánypótlásra. A hiánypótlásra 15 nap áll rendelkezésre, a beküldési határidő május 30. A határidők elmulasztása jogvesztő. A késve érkező előterjesztéseket a MTSZ nem bírálja el, és a késve érkezés tényének jelzésével visszaküldi. Azokat újra benyújtani ezután már csak a következő évben lehet. Ezt követően a MTSZ Kitüntetési és Minősítési Szakbizottsága június 15-ig meghozza döntését és azt írásban a pályázatok melléklésével továbbítja azt a MTSZ Elnökségének. A MTSZ Elnöksége a döntés eredményéről – elutasítás esetén indoklással – írásban értesíti a felterjesztőket.
•    A kitüntetésekhez pénzjutalom nem tartozik, de a MTSZ a kitüntetettnek a kitüntetés átvételére történő utazásának útiköltségét megtéríti. Ennek menetéről a MTSZ Központban kérhető tájékoztatás.
•    A kitüntetések átadására minden évben a Természetjárók Napja központi ünnepségén kerül sor. A helyszínen át nem vett kitüntetés felterjesztőhöz való eljuttatásáról a MTSZ központja gondoskodik.
•    Ugyanaz a személy 5 éven belül ismételten nem tüntethető ki. A jelen szabályzat II. pontjában tárgyalt Aranyjelvényes Túravezető cím odaítélése az alább felsorolt kitüntetésektől független.
•    Egy személy csak egy kitüntetésre javasolható. Amennyiben ugyanazt a személyt egymástól függetlenül több mint egy kitüntetésre terjesztik fel, akkor a MTSZ felveszi a kapcsolatot az előterjesztőkkel és konszenzusos úton választják ki azt a kitüntetést, amelyiknek kérik az elbírálását.
•    A kitüntetettekről a MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK:

1.    Természetjárás fejlesztéséért érdemérem “ARANY” fokozat:
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért. Ha a pályázó már rendelkezik a „Természetjárás fejlesztéséért” kitüntetés valamely alacsonyabb (ezüst, bronz) fokozatával, akkor a pályázatban külön ki kell emelni a már megítélt fokozat megszerzése óta végzett tevékenységeket. Évente legfeljebb 3 db adható ki

a. Kötelező kritériumok:
•    Legalább 25 éves aktív tevékenység
A felterjesztett személy tagja kell legyen a MTSZ valamely tagszervezetének legalább 25 éven keresztül. Nem előírás, de a bírálatkor előnyt jelent, a megszakítás nélküli folyamatos tagság az azonos időtartamú, de megszakított tagsághoz képest.
•    Testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 12 évig.
Ezalatt a MTSZ valamely tagszervezetének vezetésében végzett munka értendő. Ide sorolandók: elnöki vagy elnökségi tagsági funkció betöltése. Amennyiben a tagszervezetben vannak speciális feladatkörrel bíró munkacsoportok (bizottságok) úgy azok vezetői és vezető helyettesei is ide sorolhatók. A bírálatnál előnyt jelent, ha megyei/budapesti, illetve városi/kerületi szövetségnél tölt be a jelölt ilyen funkciót. Nem lényeges a bírálat szempontjából, hogy folyamatosan vagy megszakításokkal töltötte-e be a jelölt a tisztségét/tisztségeit.

b. Nem kötelező kritériumok:
legalább 5 teljesítendő az alább felsoroltak közül

•    Túravezetői minősítés megléte:
A jelölt legalább 1 túramódban (gyalogos, kerékpáros, vízi) rendelkezik, legalább középfokú (bronzjelvényes) túravezetői vizsgával/minősítéssel. Az értékelésnél előnyt jelent a magasabb szintű, azaz felsőfokú (ezüstjelvényes) minősítés, illetve ha több túrmódban is rendelkezik az illető túravezetői minősítéssel és aktívan vezet is a képesítésének megfelelő túrákat. A pályázatban meg kell adni a képesítési számo(ka)t.
•    Hazai és nemzetközi túrák szervezése:
Tagegyesületi túrák szervezése Magyarország határain belül és/vagy kívül. A zárt egyesületi túrákhoz képest előnyt jelent a nyílt, azaz olyan túrák szervezése, amelyen bárki részt vehet. Ez utóbbiak közé sorolandó például a teljesítménytúrák szervezésében való részvétel.
•    Túramozgalmak szervezése és koordinálása
A MTSZ nyilvántartásában szereplő jelvényszerző túramozgalom meghirdetése és koordinálása. Jelvényszerző túramozgalom alatt olyan, a MTSZ (illetve tagszervezetei) által kiírt és általában több nap alatt teljesíthető túraformát értünk, mely során megadott helyeket kell időbeli korlátozás nélkül érinteni. A teljesítésért a túramozgalom kiírója a teljesítőt elismerésben (oklevél, emléklap, kitűző, jelvény stb.) részesíti. A túramozgalom lehet nemzetközi, országos vagy helyi szintű. Tartalmuk is lehet általános (tájegységi), vagy tematikus (várak, nevezetes földrajzi pontok). Gyakran évfordulókhoz, illetve híres személyiségek emlékéhez kötve alakul ki a túramozgalom keretjátéka. Az ellenőrző pontok érintési sorrendjét és az útvonalat (kötött vagy szabadon választott), valamint az igazolás módját (bélyegzés, fotó, stb.) a túramozgalom kiírása rögzíti. A túramozgalom kiírója a legtöbb esetben igazoló füzet kiadásával segíti a teljesítőt.
•    Oktatási feladatok ellátása:
Oktatási feladatok ellátása alatt elsősorban a túravezetői, túrázói tanfolyamok szervezése, illetve azokon előadóként, vizsgáztatóként, vagy vizsgabiztosként való, megfelelően dokumentált részvétel értendő. Vizsgabiztosok esetében meg kell adni a képesítési számot. Tágabb értelemben ide sorolható az iskolákkal kötött önkéntes munkavégzési szerződések keretében végzett munkák koordinálása, irányítása. Az elvégzett oktatói nevelői munkákat a pályázatban fel kell sorolni.
•    Utánpótlás nevelés terén végzett munka:
A 18 év alatti korosztály részére túrák, táborok szervezése, illetve iskolai természetjáró szakosztály/szakkör vezetése, mely során a jelölt dokumentálhatóan kifejtett a természetjáró mozgalom megismertetésére, megszerettetésére irányuló tevékenységet.
•    Turistairodalmi tevékenység:
Természetjárással kapcsolatos irodalmi tevékenység a természetjárással kapcsolatos folyóirati cikkek, tájékoztató füzetek, útikalauzok, térképek szerkesztése/publikálása. A pályázatban a publikációkat beazonosítható módon fel kell sorolni (szerző(k)/szerkesztő(k), cím, publikálás éve, kiadó, illetve oldalszám, ha folyóiratcikkről van szó.)
•    Technikai munkák végzése:
Jelzett turistautak készítése, karbantartása. A MTSZ útalap pályázatainak keretében elkészített és elfogadott munkák, illetve a jelzésfestő vezetői minősítés megléte előnyt jelentenek az elbírálásnál. A jelzésfestő vezetői képesítési számot meg kell adni a pályázatban. Egyéb természetjáró létesítmények (turistaház, kulcsosház, kilátó, pihenőhely, forrás, stb.) építése, karbantartása, működtetése. Az egyes tevékenységek konkrétan felsorolandók a pályázatban.

2.    Természetjárás fejlesztéséért érdemérem “EZÜST” fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért. Ha a pályázó már rendelkezik a „Természetjárás fejlesztéséért” kitüntetés bronz fokozatával, akkor a pályázatban külön ki kell emelni a fokozat megszerzése óta végzett tevékenységeket.
Évente legfeljebb 8 db adható ki.

a. Kötelező kritériumok:
(részletesen ld. az arany fokozatnál)
•    legalább 15 éves aktív tevékenység
•    testületben végzett munka (testületi tagság, vezetői tevékenység) minimum 8 évig

b. Nem kötelező kritériumok:
Legalább 4 teljesítendő, részletesen ld. az arany fokozatnál.

•    Túravezetői minősítés megléte
•    Hazai és nemzetközi túrák szervezése
•    Túramozgalmak szervezése
•    Oktatási feladatok ellátása
•    Utánpótlás nevelés terén végzett munka
•    Turistairodalmi tevékenység
•    Technikai munkák végzése

3.    Természetjárás fejlesztéséért érdemérem “BRONZ” fokozat
A természetjárás fejlesztése érdekében kifejtett komplex tevékenységért.
Évente legfeljebb 12 db adható ki

a. Kötelező kritérium:
(részletesen ld. az arany fokozatnál)
•    legalább 8 éves aktív tevékenység

b. Nem kötelező kritériumok:
Legalább 2 teljesítendő, részletesen ld. az arany fokozatnál.

•    Túravezetői minősítés megléte
•    Hazai és nemzetközi túrák szervezése
•    Túramozgalmak szervezése
•    Oktatási feladatok ellátása
•    Utánpótlás nevelés terén végzett munka
•    Turistairodalmi tevékenység
•    Technikai munkák végzése

4.    Dr. TÉRY ÖDÖN Emlékérem
Kimagasló szervezési tevékenységért.
Évente legfeljebb 5 db adható ki

Kötelező kritérium:
•    Legalább 5 éves folyamatos túraszervezői tevékenység, mely tekintetében az alábbiak értékelhetők:
Hazai és nemzetközi túrák/táborok szervezése: Ide tartozik a tagegyesületi túrák szervezése Magyarország határain belül és/vagy kívül. A zárt egyesületi túrákhoz képest előnyt jelent a nyílt, azaz olyan túrák szervezése, amelyen bárki részt vehet. Ez utóbbiak közé sorolandó a teljesítménytúrák szervezésében való részvétel is.
Túramozgalmak szervezése és koordinálása: A MTSZ nyilvántartásában szereplő jelvényszerző túramozgalom meghirdetése és koordinálása. A pályázatban tételesen felsorolandó a jelölt szervezői munkássága.
A természetjáró szervezet (MTSZ tagegyesület, területi szövetség) vezetésében való részvétel: Ez jelenti az adott szervezet elnöki tisztségét, elnökségi tagságát és jelenti az adott szervezet vonatkozó szakbizottságának vezetését (bizottsági elnök és helyettese). Tágabb értelemben figyelembe vehetők egyéb, a természetjáró szervezet működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. pénztáros, ellenőrző testületi tagság), melyek azonban önmagukban nem elégséges feltételei a kitüntetés elnyerésének.

5.    Dr. THIRRING GUSZTÁV Emlékérem
Kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevékenységért.
Évente legfeljebb 2 db adható ki

Kötelező kritérium:
•    Legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevékenység.
Ez a természetjárással kapcsolatos folyóirati cikkek, tájékoztató füzetek, útikalauzok, térképek publikálását/szerkesztését jelenti. A pályázatban a publikációkat beazonosítható módon fel kell sorolni (szerző(k)/szerkesztő(k), cím, publikálás éve, kiadó, illetve oldalszám, ha folyóiratcikkről van szó.)

6.    CZÁRÁN GYULA Emlékérem
Kiemelkedő technikai munkáért.
Évente legfeljebb 5 db adható ki.

Kötelező kritérium:
•    Legalább 5 éves folyamatos technikai tevékenység
Ez jelzett turistautak és egyéb természetjáró létesítmények (turistaház, kulcsosház, kilátó, pihenőhely, forrás, stb.) készítését, karbantartását, turista és kulcsosház esetében működtetését is jelenti. A MTSZ jelzésfestő pályázat keretében elkészített és elfogadott munkák előnyt jelentenek az elbírálásnál. Az egyes tevékenységek konkrétan felsorolandók a pályázatban.) A természetjáró szervezetek (egyesület, szövetség) vonatkozó szakbizottságában való igazolt részvétel, illetve annak irányítása szintén értékelhető.

7.    GÁBOR IGNÁC Emlékérem
Kimagasló utánpótlás nevelési tevékenységért.
Évente legfeljebb 5 db adható ki

Kötelező kritérium:
•    Legalább 5 éves folyamatos tevékenység az utánpótlás nevelés terén.
Az utánpótlás nevelés terén végzett munka a 18 év alatti korosztály részére történő túrák, táborok szervezése, mely során a jelölt dokumentálhatóan kifejtett a természetjáró mozgalom megismertetésére, megszerettetésére irányuló tevékenységet. Tágabb értelemben ide sorolható az iskolákkal kötött önkéntes munkavégzési szerződések keretében végzett munkák koordinálása, irányítása is, azonban önmagában ez nem elegendő a kitüntetés elnyeréséhez. A természetjáró szervezetek (egyesület, szövetség) vonatkozó szakbizottságában való igazolt részvétel, illetve annak irányítása szintén értékelhető.

8.    Dr. PÁPA MIKLÓS Emlékérem
A túravezető képzés területén kifejtett kimagasló tevékenységért
Évente legfeljebb 2 db adható ki

Kötelező kritérium:
•    Legalább 5 éves folyamatos tevékenység a túravezető képzés terén.
Ezalatt a túravezetői, túrázói tanfolyamok szervezése, illetve azokon előadóként, vizsgáztatóként, vagy vizsgabiztosként való, megfelelően dokumentált részvétel értendő. A természetjáró szervezetek (egyesület, szövetség) vonatkozó szakbizottságában való igazolt részvétel, illetve annak irányítása szintén értékelhető. A csupán általánosságban kifejtett (pl. túrák során túravezetőként végzett) tájékoztató, ismeretterjesztő tevékenység nem minősül oktatói munkának.

II.    AZ ARANYJELVÉNYES TÚRAVEZETŐ MINŐSÍTÉS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A MTSZ azon túravezetői kaphatják meg, akik kiemelkedően magas színvonalú és sokoldalú túravezetői tevékenységükkel követendő példaként állíthatók a magyar természetjáró közösség túravezetői elé.

Általános szabályok:
•    Az Aranyjelvényes Túravezető minősítést csak a MTSZ valamely tagszervezetében érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek nyerhetik el, azaz a MTSZ érvényes tagsági jogviszonyával nem rendelkező szervezetek tagjai ki vannak zárva a minősítés megszerzésének lehetőségéből!
•    A minősítési fokozat egyéni pályázat útján nyerhető el, melyhez csatolni kell az illető egyesületének és az illetékes megyei vagy a budapesti szövetségnek a támogató ajánlását.
•    A pályázatokat a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, mely a MTSZ központjában, valamint a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be, illetve letölthető a MTSZ honlapjáról. A pályázat beküldhető csak postai vagy postai és elektronikus formában. Az elektronikus formában a számítógéppel/kézzel kitöltött, aláírt és lepecsételt dokumentumot visszaszkennelve pdf formátumban kell beküldeni az  kituntetes@termeszetjaro.hu email címre. Postacím: MTSZ Kitüntetési és Minősítési Szakbizottság, 1244. Budapest, Pf.: 846.
•    A pályázatok elkészítésekor a kritériumok közt szereplő tevékenységeket pontokba szedve, konkrétan kell a pályázónak felsorolni, mert a bírálók a konkrétumokat nem tartalmazó általánosságban megfogalmazott tevékenységeket nem értékelik!
•    Határidők: A pályázatokat a MTSZ központjába kell beküldeni minden év január 1-től április 30-ig. A pályázatokat a MTSZ Aranyjelvényes Túravezetők Klubja (ATK) indoklással ellátva írásban véleményezi és szükség esetén 15 napon belül (május 15-ig) visszaküldheti hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázónak 15 nap áll rendelkezésére, a beküldési határidő május 30. A határidők elmulasztása jogvesztő. A késve érkező pályázatokat a MTSZ nem bírálja el, és a késve érkezés tényének jelzésével visszaküldi. Azokat újra benyújtani ezután már csak a következő évben lehet. Ezt követően az ATK június 15-ig írásban a MTSZ Elnöksége elé terjeszti indoklással ellátott támogató vagy elutasító javaslatát. Ezt követően a MTSZ Elnöksége a döntést hoz és annak eredményről – elutasítás esetén indoklással – írásban értesíti a pályázót. A bírálati és döntési folyamat során az ATK és a MTSZ Elnöksége is jogosult az illetékes területi (megyei/budapesti, kerületi/városi) szövetség(ek)től, illetve a jelölt egyesületétől a már megadott támogató aláíráson túl részletes véleményt kérni a pályázatról.
•    A minősítés elnyerésének hivatalos kihirdetésére minden évben a Természetjárók Napja központi ünnepségén kerül sor. A pályázónak a rendezvényre történő utazásának útiköltségét a MTSZ megtéríti. Ennek menetéről a MTSZ központban kérhető tájékoztatás.
•    Az Aranyjelvényes Túravezető cím odaítélése a MTSZ kitüntetéseitől független.
•    Az Aranyjelvényes Túravezető címet elnyert túravezetőkről a MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni. A minősítést elnyert túravezetők felvételüket kérhetik az Aranyjelvényes Túravezetők Klubjába.

Speciális feltételek:
•    Legalább 5 éve megszerzett felsőfokú (ezüstjelvényes) szövetségi túravezetői képesítés (a képesítési számot meg kell adni). A minősítés elnyerése szempontjából fontos, hogy a jelölt pályázatából kitűnjön: tevékenységének színvonala valóban jelentősen meghaladja a felsőfokú túravezetői vizsgát tett túravezetőtől elvárhatót.
•    A pályázat benyújtását megelőző 3 évben évente legalább 10 alkalommal, minimum 25 vezetett túranap. A pályázónak lehetősége van arra, hogy a fenti túra és túranap számot úgy érje el, hogy több túramódban is vezet túrát, ha az adott túramód(ok)ban is rendelkezik legalább középfokú (bronzjelvényes) túravezetői minősítéssel. Ilyen esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a vonatkozó képesítési számokat. Amennyiben a pályázó útjelző vezetői képesítéssel is rendelkezik, akkor kérheti a MTSZ jelzésfestő pályázata keretében elvégzett munkatúráinak beszámítását is. Ez esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelzésfestő vezetői képesítési számát, illetve az útalap pályázaton a vonatkozó 3 évben elnyert és a MTSZ által elfogadott munkák felsorolását. A pályázónak tehát aktív túravezetőnek kell lennie, nem támogatható az a pályázat, mely egyfajta életműdíjként célozza meg a minősítés elnyerését.
•    A MTSZ vagy megyei/budapesti szövetségeinek nyilvános eseménynaptárában meghirdetett területi, országos, illetve nemzetközi rendezvények szervezésében és lebonyolításában legalább 10 éven keresztüli aktív részvétel (a pályázatban felsorolandók!), vagy területi (megyei/budapesti, városi/kerületi) hatáskörű szervezet vezetésében, illetve azok szakbizottságában legalább 10 éves folyamatos tevékenység.
•    A természetjárás területén legalább 10 éven keresztül végzett rendszeres szakirodalmi vagy oktatói vagy utánpótlás nevelési tevékenység.

A speciális feltételek közt felsorolt tevékenységekre vonatkozó részletes leírást ld. a „Természetjárás Fejlesztéséért Érdemérem Arany Fokozat” kitüntetés megfelelő bekezdéseiben.

III.    TAGSZERVEZETEKNEK ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ÉS FELTÉTELEI:

•    A tagszervezeti kitüntetésekre a megyei szövetségek és a budapesti szövetség tehetnek javaslatot.
•    A kitüntetésre javasolt tagszervezetnek legalább 3 éves folyamatos MTSZ tagsággal és az adott évre vonatkozóan is érvényes regisztrációval kell rendelkeznie.
•    Egy szervezet egyszerre csak egyfajta kitüntetésre terjeszthető fel.
•    Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, mely a MTSZ központjában, a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be, illetve letölthető a MTSZ honlapjáról.
•    A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.
•    A MTSZ Elnöksége a döntés eredményéről – elutasítás esetén indoklással – írásban értesíti a felterjesztőt.
•    A kitüntetettekről a MTSZ központjában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK:

1.    Jubileumi Emlékplakett
•    A tagszervezet alapításának 25-tel osztható jubileumi évfordulóin adható.
•    A kitüntetésre való jogosultság alapító okirattal vagy egyéb korhiteles dokumentummal igazolandó
•    A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a szervezet történetének és természetbarát tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal), az alapítástól - esetleg az elődszervezet, vagy jogelőd tevékenységét is beleértve – a kitüntetés időpontjáig.
•    A kérelemnek tartalmaznia kell a jubileumi ünnepség időpontját és helyszínét.
•    Igénylési határidő: az évfordulót/átadási ünnepséget megelőzően 6 hónappal. Amennyiben a szervezet a kitüntetést a Természetjárók napján kívánja átvenni, úgy a határidő április 30.
•    Az évenként kiadható jubileumi emlékplakettek száma nincs korlátozva.

2.    Természetjáró Emlékérem
•    Azon tagszervezeteink kaphatják, amelyek kiemelkedő tevékenységükkel – pl. kiemelt fontosságú rendezvények (országos/nemzetközi) sikeres lebonyolítása, turista létesítmények (útjelzés, turistaház, stb.) létrehozása és fenntartása – példaként állíthatók a Magyar Természetjáró Szövetség többi tagszervezete elé.
•    A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a szervezet történetének és a természetjáró mozgalomban végzett tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal).
•    Egy szervezet csak egyszer kaphatja meg.
•    Évente legfeljebb 2 db adható ki.

IV.    MTSZ TAGSÁGGAL NEM RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK RÉSZÉRE ADHATÓ KITÜNTETÉS.

1.    A Magyar Természetjárásért Emlékplakett
•    Azon szervezetek és természetes személyek kaphatják meg, amelyek/akik nem tagjai a Magyar Természetjáró Szövetségnek, de tevékenységükkel elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar természetjáró mozgalom fejlesztésében.
•    A felterjesztésnek tartalmaznia kell a jelöltnek a természetjáró mozgalom fejlesztése érdekében végzett tevékenységének rövid leírását (legfeljebb 2 oldal).
•    Amennyiben a kitüntetett nem természetes személy, akkor a kitüntetés elnyerésével egyúttal a MTSZ Tiszteletbeli Tagja cím viselésére is jogosult, a MTSZ alapszabályában rögzített jogokkal és kötelezettségekkel.
•    A kitüntetéshez pénzjutalom nem tartozik.
•    A felterjesztések beérkezési határideje minden év április 30.
•    Kitüntetésre MTSZ tagszervezetek tehetnek javaslatot. A javaslattételhez szükséges egy második MTSZ tagszervezet támogatása is. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a második ajánló szervezet a MTSZ budapesti vagy a területileg illetékes megyei szövetsége.
•    Kitüntetési javaslatot csak a kiadott formanyomtatványon lehet benyújtani, mely a MTSZ központjában, a megyei és kerületi bizottságoknál/szövetségeknél szerezhető be, illetve letölthető a MTSZ honlapjáról.
•    Évente legfeljebb 1 db adható ki.

Kapcsolódó oldal:
A 2005-től érvényben volt Kitüntetési szabályzat hatályát vesztette.
7714 alkalommal
Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 0 esemény
 • 3 150 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 297 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter