2024. június 23., vasárnap - Zoltán
Magyar Természetjáró Szövetség
mtsz.org »Cikkek
Magyar Természetjáró Szövetség

Beszámoló a Gyalogtúra Bizottság üléséről

Az elmúlt 4 éves ciklus értékelése, lezárása
Archív cikk; tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat is tartalmazhat.
2012. március 31-én tartotta Budapesten a Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottsága az idei ülését. Az összejövetel a tisztújító közgyűlést megelőző értékelés színhelye volt. Tekintettel a Szövetség átalakulására, lényeges hosszú távú döntés nem született.
Jegyzőkönyv
Gyalogos szakág kibővített országos értekezletéről
 
Készült: 2012. március 31-én az MTSZ központban
 
Jelen volt: 11 fő szavazati joggal (lásd jelenléti ív)
                  9 fő a Gyalogtúra Bizottságból
 
Pálmai Vencel mint az értekezlet levezető elnöke, 1020 órakor köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv-vezetésre Kammel Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Vidovenyecz Zsoltot kéri fel.
 
A jelenlévők egyhangúan elfogadják a javaslatot.
Elmondja, hogy a jelenlegi alapszabály értelmében a szakágaknak négyévente, a tisztújító közgyűlést megelőzően, országos szakági értekezletet kell tartaniuk, ahol a szakági vezetőt is meg kell választani.
Bizonyára mindenki hallott már a szövetség átszervezéséről és mivel jelenleg nem tudni hogyan, milyen struktúrában működik majd az új szervezet, ennek a mostani értekezletnek és a választásnak szerinte nem sok jelentősége van.
 
 
 1. Napirendi pont
Beszámoló
 
 
A Gyalogtúra Bizottságon belül jelenleg öt albizottság működik, s ezek látják el a különböző szakfeladatokat.
 
·         Minősítési Albizottság
·         Oktatási Albizottság
·         Turistaút (Technikai) Albizottság)
·         Túra Albizottság
·         Verseny Albizottság
 
A Gyalogtúra Bizottság elsősorban kiszolgáló tevékenységet és nem túraszervezői tevékenységet fejt ki. Ha úgy tetszik: a közért dolgozunk! Az egyes albizottságok tagjait illetően több átfedés is van.
 
Túra Albizottság
 
·      Vezetője: Bozó András
·      A megyei és a budapesti kéktúra bizottságok munkáját koordinálják, amennyiben azt igénylik
·      A központi túramozgalmak értékelésén és adminisztrációján kívül, legfőbb tevékenységük az OKT útvonalán a bélyegzők folyamatos pótlása és a fémdobozok felújítása, cseréje. Sajnos a vandalizmus tovább tart, ezért a kritikus helyekre fémbélyegzők kerülnek kihelyezésre. Ahol szükséges, ott jelzéspótlást is végeznek, általában fémlemezekkel.
·      Az EB túrák teljesítését is Ők ellenőrzik. A túra iránti érdeklődés gyakorlatilag megszűnt, évente 1-2 db.
·      Az AK igazoló füzet teljes átdolgozása 2008-ban történt meg, amelynek szükségességét elsősorban a 2006-os jelzésfelújítások indokolták.
·      Az OKT füzetben a szükséges javításokat folyamatosan elvégeztük, melynek nyomán 2009-ben jelent meg új Kéktúra füzet, azóta pedig kétszer volt utánnyomás.
·      A Gyalogtúrázók Országos Találkozója jó ötlet volt, ezt bizonyítja az egyre növekvő részvétel, amely ma már némi problémát is okoz a rendezőknek. Sajnos egyre nehezebb rendezőt találni!
 
2008.            Salgótarján, Tóstrand, (Nógrád m.)
2009.            Szolnok, Tiszaliget (Jász-Nagykun-Szolnok m.)
2010.            Aggtelek (Kazincbarcikai TE)
2011.            Gyenesdiás (Forrásvíz TE)
·      2008 februárban, hosszú előkészítés után beindítottuk a „virtuális” Kéktúra Klubot, amelyre egy külön honlapot hoztunk létre. www.turatop.hu Ez gyakorlatilag a teljesítők önkéntes névsora. Az MTSZ honlapon már megtalálhatók a DDK és AK teljesítőinek névsora, az OKT névsor feldolgozás alatt van.
·      Az EWV útvonalakon (OKT, DDK, AK,) a kis táblák kihelyezése folyamatos, mivel ezeket is ugyanúgy tönkre teszik, mint a bélyegzőket! Az elmúlt évben már nem tettünk ki táblákat, mivel megváltozott az „E” utak jelölése, így új táblákat kell majd készíttetnünk.
·      Az i22 útvonal egyenlőre „lebegő” állapotban van, beindítására kevés a remény.
 
Oktatási Albizottság (2012-ben megszűnt)
 
·      2006-tól háromtagú team végezte a feladatokat, kézi vezérléssel működött.
·      Területi ezüstjelvényes túravezetői vizsgákon vizsgaelnöki teendők ellátása.
·      Aranyjelvényes túravezetői pályázatok elbírálása
·      2011-ben az Elnökség létrehozta az Oktatási és Képzési Bizottságot, melynek vezetésére ifj. Farkas Györgyöt kérték fel. Ennek okán gyakorlatilag értelmét vesztette az albizottság működtetése.
 
 
Minősítési Albizottság
 
·      Vezetője: Lengyel József, majd Kammel László
·      A folyamatos nagy mennyiségű adminisztrációs tevékenységet a tőlük telhető módon igyekeznek minél rövidebb idő alatt elvégezni. à Jelvénykiadás.
·      Érdemes és kiváló minősítések elbírálása, ügyintézése
·      Az Albizottság értékelői gyakran szembesülnek az olvashatatlanul, vagy nehezen olvasható írással kitöltött túranaplókkal, ezért kérjük, hogy a megyék képviselői hívják fel a minősítési felelősök figyelmét az olvashatósággal kapcsolatos problémákra.
·      Az értékelésnél problémát jelent a magashegyi túrák túlpontozása.
·      A minősítési szabályzattal kapcsolatos észrevételek rendszerezése, megválaszolása
·      A 2005-ben módosult szabályzathoz szakmailag értékelhető módosító javaslatok nem érkeztek, így az óta változtatást sem kezdeményeztünk (figyelemmel kell lenni a hat szakágra!)
·      Ugyancsak Ők végzik a jubileumi tagságért járó oklevél, illetve jelvények ügyintézését, kiadását
 
 
Turistaút (Technikai) Albizottság
 
·      Vezetője: Berki Zoltán, akinek személyében egy ambiciózus, nagy munkabírású aktívát ismerhettünk meg, s munkájával az érdekképviseleti szerepünk is megerősödött!
·      A 2006-os Kéktúra felújítás óta a technikai munkák terén sajnos nem beszélhetünk kiemelkedő dolgokról, hiszen nem tudtunk pénz szerezni jelzésfestésre.
A turista utak karbantartása gyakran kap megalapozatlan kritikát. A karbantartás önkéntes munkán alapszik központi támogatás nélkül, de ezt nagyon kevesen tudják, vagy hiszik el.
·      A technikai munkákban való közreműködésünk tagságunk, tagszervezeteink érdeke, ugyanakkor szövetségünk kiemelten közhasznú feladata is!
A pályázati lehetőségektől függetlenül is ott találhatók a legjobban karbantartott területek, útvonalak, ahol az egyesületek kötődése erős, pl. régi munkaterület, kulcsosház környezete, egyéb turistaalkotásokhoz vezető utak.
Kiemelkedő munkát végeztek egyes megyék központilag szervezett munkabrigádjai is. Köszönjük!
·      Problémák több fronton is adódtak, ennek ellenére azért dolgoztunk, többnyire „kézi vezérléssel”
·      A Cartographia turistatérképeinek javításához szolgáltattunk adatokat, azok lektorálásában vettünk részt.
·      Sajnos a jelzések jogi védelmével kapcsolatban értékelhető változást egyelőre nem sikerült elérnünk.
 
Ezután Pálmai Vencel felkérte Berki Zoltánt, hogy mondja el kiegészítőjét az Albizottság munkájával kapcsolatban.
 
Berki Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik a térkép és a helyszíni valóság egyezését ellenőrzik. Kéri, hogy akinek módjában áll, lobbizzon annak érdekében, hogy a mindenkori kormányzat által a turizmusra fordított pénzből jusson a turista utak karbantartására is. A természetjárás fejlesztésével megbízott miniszterelnöki megbízottal, Garancsi Úrral lazultak a kapcsolatok, mivel az elképzelések nem egyeztek.
A legtöbb gondot az erdőgazdálkodás és turistautak összehangolatlanságából származó konfliktus okozza. Megoldás lenne egy fajsúlyos érdekképviseleti szerv kialakítása.
A turistautak kezelését továbbra is az MTSZ-nek kell felvállalni. Ehhez az anyagi hátteret biztosíttatni kell.
Javasolja az Alapszabály módosítását:
-          a jelzett turistautak fenntartásának elősegítése
-          a finanszírozás biztosíttatásában való közreműködés
-          közreműködés a turistatérképek szerkesztésében.
 
Pálmai Vencel vette át ismét a szót és megjegyezte, hogy Berki Zoltán beküldött Alapszabály módosítási javaslatából több tétel átvételre került.
 
Verseny Albizottság
 
·      Vezetője: Jakab Albert
·      Az egyetlen albizottság, amelynek munkájában operatívan nem veszek részt
·      Koordinációs feladatokat lát el a versenyrendezők között, akik hagyományos természetjáró tájékozódási versenyeket rendeznek.
·      Minden évben elkészítik az éves esemény- és versenynaptárt.
·      2004-ben életbe lépett versenyszabályzatot folyamatosan módosítják, amelyet a korábbi évek tapasztalatai indokolnak.
·      Minden évben megrendezésre kerül az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság, és Egyéni bajnokság. Általában 40-50 csapat indul!
Részletesebb tájékoztató az Albizottság működéséről a kiosztott mellékletek között található.
 
Nemzetközi tevékenység
 
·      Rendszeresen részt vettünk az EWV Útvonalbizottságának regionális ülésein, valamint a közgyűléseken. Az utóbbi két évben az anyagi okok miatt már csak Belgrádban a regionális értekezleten vettünk részt, ahol sportdiplomáciai sikerként elértük, hogy még egy „E” út érintse hazánkat. Így - legalább is papíron, – már négy „E” út halad át Magyarországon.
·      A román partner szervezettel sajnos minden kapcsolatunk megszakadt. Lala meghalt.
·      A szlovák partner szervezettel évente tartunk szakmai egyeztetéseket; részt veszünk egymás országos találkozóin.
 
 
Általános problémák
 
Szakági elnökké választásom kezdetétől fogva mindig ügyeltem arra, hogy olyan munkatársakkal dolgozzak együtt, akik egy-egy terület jó ismerői mind elméletben, mind a gyakorlatban. Úgy is mondhatjuk: akikkel fél szavakból is megértjük egymást. Sajnos egyre kevesebb az olyan önkéntes, aki az adott szakterület jó ismerője és hajlandó a szövetség érdekeit előtérbe helyezve, ingyen dolgozni. (Jelen esetben a munka, irodai tevékenységet jelent.) Ma már önjelöltből is alig-alig akad.
Jelentős azok száma, akik fokozott elvárásokkal, néha elvtelenül, agresszív módon követelőznek… (Ezek többsége nem szervezett természetjáró.) Mindezek miatt, önkéntesek tekintetében, semmivel sem jobb a helyzetünk, mint a területi szervezeteinké.
A demokrácia furcsa módon való értelmezéséből adódóan, egyes területeken a szabályzatok betartására egyre kevésbé mutatkozik hajlandóság, mely leginkább az oktatás terén figyelhető meg. Tisztelet a kivételeknek!
 
A szakági elnök beszámolója után következtek az észrevételek, hozzászólások:
 
Molnár András - kérdéssel indított: melyek a „hivatalos” turistautak? A nyilvántartást az MTSZ-nek kell kezelni! Az útjelzési útmutatót át kell nézni. A Corvinus Egyetem tájépítész hallgatóit tájékoztatni kell a létező gyakorlatról. Szükséges a jogi kérdések tisztázása.
Az információk jussanak el a bizottsághoz és a tagsághoz.
 
Pálmai Vencel – teljes mértékben egyetért a felszólalóval.
 
Mag Éva - Több figyelmet érdemelne a diákok túraversenye. A Verseny Albizottság jelenleg csak a felnőtt, gyakorlott versenyzőkkel foglalkozik. A gyerekekre is gondolni kellene a jövő érdekében.
A gyalogos turizmusnincs benne a turizmust fejlesztő programokban. A programok látóköre csak a települések határáig terjed.
Úgy érzi, hogy a Kéktúra bélyegzőhelyek túl vannak biztosítva. Példaként Kab-hegyet említette: minek a két doboz?
 
Pálmai Vencel – az öreg, ütött-kopott dobozt nem tudtuk levenni, de sor kerül rá.
 
További hozzászólások hiányában Pálmai Vencel kéri a jelenlévőket, hogy aki egyetért vele, fogadja el a beszámolót.
 
A jelenlévő szavazatra jogosultak egyhangúan elfogadták a Gyalogtúra Bizottság beszámolóját.
 
 
 
 
 1. Napirendi pont 
Választás

Pálmai Vencel -
a második napirendi pontkapcsán elmondta, hogy mint azt már az elején említette, a májusban bekövetkező változások miatt, elsősorban a választást tekintve, annak nincs semmi jelentősége, ugyanis jelenleg nem ismeretes az új szövetség szervezeti felépítése, nem tudni lesz-e egyáltalán gyalogtúra bizottság.
Emlékeztetett arra, hogy tavaly májusban már bejelentette, hogy 2012-ben nem kíván indulni a Gyalogtúra Bizottság elnöki tisztségéért, azonban a jelenlegi helyzetben azt javasolja, hogy a májusi közgyűlésig kvázi ügyvezetői feladatokkal ruházzák fel őt és a bizottság tagjait.
 
Horváth Zoltán  - kért szót, aki azt javasolta, hogy ne ügyvezetőként hatalmazzák meg, hanem továbbra is szakági elnöknek válasszák meg Pálmai Vencel.
 
Pálmai Vencel  - a bizottság és saját maga nevében megköszönte a bizalmat, majd miután nem volt más javaslat, szavazást kért a résztvevőktől, hangsúlyozva, hogy a választásnak szerinte semmi jelentősége.
 
Megállapítja, hogy a jelenlévő – szavazati joggal rendelkezők – egyhangúan megválasztották Pálmai Vencelt a Gyalogtúra Bizottság vezetőjének.
 
További hozzászólások hiányában Pálmai Vencel 12:30 órakor berekesztette az értekezletet.
 
 
Kmf
 
 
Pálmai Vencel                                                                Kammel László
Gyalogtúra Biz.elnöke                                                       Jegyzőkönyv vezető
 
  
Vidovenyecz Zsolt
hitelesítő
Cikk első megjelenése: 2012-04-18 22:05

Kapcsolódó fórum téma

Kapcsolódó oldalak

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 5 173 regisztrált felhasználó
 • 2 483 hírlevél előfizető
 • 356 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 139 túramozgalom
 • 3 969 túramozgalom teljesítő
 • 0 esemény
 • 3 150 megjelent cikk, hír
 • 271 belső oldal
 • 2 297 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter